Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ik werk op basis van wederzijds vertrouwen en ga er van uit dat eventuele problemen in wederzijds constructief overleg kunnen worden opgelost.

Om te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor registratie bij het CRKBO (zodat ik de trainingen zonder BTW kan aanbieden) zijn de volgende regels van toepassing:

Opdrachtnemer en de door haar ingezette onderaannemers (zoals trainingsacteurs) hebben een geheimhoudingsplicht over alles wat ze uit hoofde van deze opdracht over opdrachtgever vernemen.

Annulering van trainingen kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor de afgesproken datum worden 50% van de kosten doorberekend. Bij annulering minder dan twee weken voor de afgesproken datum worden de volledige kosten doorberekend.

Bij klachten van deelnemers over de training dient de deelnemer in overleg te gaan met Pauline van der Mik. Degene die klaagt krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging. Pauline van der Mik handelt klachten binnen drie weken af, of bericht binnen drie weken wanneer de klacht zal zijn afgehandeld. Ook worden de klachten geregistreerd en bewaard voor drie jaar. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klager zijn klacht voorleggen bij Petra Lentjes (klik hier), als onafhankelijke derde. De uitspraak van Petra Lentjes over de klacht is bindend voor opdrachtnemer. Petra Lentjes handelt klachten binnen drie weken af, of bericht de klager binnen drie weken wanneer de klacht zal zijn afgehandeld. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De kosten van het cursusmateriaal zijn in de prijs inbegrepen. Het copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer, tenzij materiaal van de opdrachtgever wordt gebruikt.

Betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum via bankoverschrijving. In geval van restitutie zullen we het betreffende bedrag binnen twee weken terugstorten. Het contract wordt aangegaan voor de levering van de genoemde training(en).

Pauline van der Mik, Training & Advies is als opleidingsinstelling geregistreerd bij het CRKBO.

Dit betekent dat de trainingen met 0% BTW worden belast.

 

CRKBO erkent

Pauline van der Mik Training & Advies CRKBO geregistreerd

 

 

 

Geef een reactie